Historie


      Germaine draagt twee eigenaardige poppetjes met zich mee. Waarom ?

 

    Het Franse leger van Lodewijk XIV, de zonnekoning, en de troepen van Willem III, koning van Engeland, troffen elkaar

     hier in Neerwinden in juli 1693 en vochten de bloedigste veldslag van de 17de eeuw uit.

     Lodewijk XIV liet speciaal een munt slaan die verwijst naar zijn roemrijke overwinning te Neerwinden.


     


   100 jaar later hadden de Fransen minder geluk.

   Generaal Dumouriez verloor in maart 1793 smadelijk van de Oostenrijkers die aangevoerd werden door Frederik Jozias, prins van

   Saksen - Colburg; grootoom van Leopold I


   De  2 poppen verwijzen naar  Lodewijk XIV en van Saksen - Coburg; de twee overwinnaars van de veldslagen bij Neerwinden

   

    De betekenis van de papavers / klaprozen op de jurk van Germaine


   Er is een legende die verhaalt hoe het veld, waar in 1693 maar liefst 20.000 Engelse soldaten sneuvelden, een jaar

   later een overvloed aan klaprozen bloeiden.

   De klaproos staat in de Angelsaksische wereld al langer bekend als het symbool van herrijzenis, nieuw leven na de dood,

   herstel of genezing.

   Ook Germaine was een " genezer".

   Vandaar de symboliek : Germaine kan als het ware " de kwade geest" verdrijven.

   De klaprozen staan voor nieuw leven.

   De figuren Lodewijk XIV en van Saksen - Coburg staan voor de waanzin van de oorlog, dood en vernieling.


   In het " Center for American Studies" in de Koninklijke Bibiliotheek Albertina vond men in het tijdschrift

   " The Century " van september 1882 enkele verzen over de slag van Neerwinden in 1693.

  Een Americaans Gedicht over de slag van Neerwinden  door : Minnie Irwing 

                                            daarnaast een vrije vertaling door : Mvr. Josée Winnen - Verhaegen

              The sacred cross of England shone;                                     Het heilig kruis van Engeland glansde (op de vaandels)

         The lilies white of France were blown;                                   De witte leliesvan Frankrijk waperden in de wind.

         The batle-steeds were given rein;                                          Krijgspaarden kregen de vrije teugel

         Was heard the trumpet's wild refrain                                     onder wild trompetgeschal dat weerklonk

         From Landen to Neerwinden                                                  Van Landen tot Neerwinden.

   


        The polished swords flashed out an crossed;                        Zwaarden,  glansend gepolijst flirten hoog en kruisten elkaar.

        The field of blood was won and lost;                                       Aarde, van bloed doordrengt, was nu eens winst dan weer verlies.

        And thro' the twilight's dusky vail                                             Maar toen het daglicht zich overgaf aan het invallend duister

        The victor-lelies glimmered pale                                             hadden de leleies gewonnen

        From Landen to Neerwinden                                                   Van Landen tot Neerwinden.


        Breast - high were piled the corpes there;                             Lichamen werden op elkaar gestapeld, schouderhoog

        From dark till dawn the heated air                                          en tot de nieuwe dagenraad kwam

        (Although no bell was heard tot toll)                                       - ook al werd geen klok geluid -

        Was thick with many a passing soul                                     raasde de dood rond in de warme nacht

        From Landen tot Neerwinden                                                Van Landen tot Neerwinden.


        For twelve long months the salin, at rest,                              Zo, ongezegend, vriend en vijand samen

        Lay underneath the earth unblest,                                          lagen de doden in de aarde, twaalf maanden lang

        And than the blood from every heart                                      Toen - uit de grond die hen bedekte - bevrijde zich het hartenbloed:

        From out the dust began to start                                            een miljoen schitterende bloemen ontloken op het veld,

        From Landen tot Neerwinden                                                 en iedere bloem : een klaproos, fel bloedrood,

                                                                                                        één wonderlijk - scharlaken tuin

       

        For there began from friend and foe

        A million scarlet flowers to grow,

        And every flower a poppy red,

        Until a gorgeous garden spread

        From Landen to Neerwinden.