Historie

 

Germaine draagt twee eigenaardige poppetjes met zich mee. Waarom ?

Het Franse leger van Lodewijk XIV, de zonnekoning, en de troepen van Willem III, koning van Engeland, troffen elkaar

hier in Neerwinden in juli 1693 en vochten de bloedigste veldslag van de 17de eeuw uit.

Lodewijk XIV liet speciaal een munt slaan die verwijst naar zijn roemrijke overwinning te Neerwinden.

 

 

100 jaar later hadden de Fransen minder geluk.

Generaal Dumouriez verloor in maart 1793 smadelijk van de Oostenrijkers die aangevoerd werden door Frederik Jozias, prins van

Saksen - Colburg; grootoom van Leopold I

 

De 2 poppen verwijzen naar Lodewijk XIV en van Saksen - Coburg; de twee overwinnaars van de veldslagen bij Neerwinden

De betekenis van de papavers / klaprozen op de jurk van Germaine

 

Er is een legende die verhaalt hoe het veld, waar in 1693 maar liefst 20.000 Engelse soldaten sneuvelden, een jaar

later een overvloed aan klaprozen bloeiden.

De klaproos staat in de Angelsaksische wereld al langer bekend als het symbool van herrijzenis, nieuw leven na de dood,

herstel of genezing.

Ook Germaine was een " genezer".

Vandaar de symboliek : Germaine kan als het ware " de kwade geest" verdrijven.

De klaprozen staan voor nieuw leven.

De figuren Lodewijk XIV en van Saksen - Coburg staan voor de waanzin van de oorlog, dood en vernieling.

 

In het " Center for American Studies" in de Koninklijke Bibiliotheek Albertina vond men in het tijdschrift

" The Century " van september 1882 enkele verzen over de slag van Neerwinden in 1693.

Een Americaans Gedicht over de slag van Neerwinden door : Minnie Irwing

daarnaast een vrije vertaling door : Mvr. Josée Winnen - Verhaegen

 

 

The sacred cross of England shone; Het heilig kruis van Engeland glansde (op de vaandels)

The lilies white of France were blown; De witte leliesvan Frankrijk waperden in de wind.

The batle-steeds were given rein; Krijgspaarden kregen de vrije teugel

Was heard the trumpet's wild refrain onder wild trompetgeschal dat weerklonk

From Landen to Neerwinden Van Landen tot Neerwinden.

 

The polished swords flashed out an crossed; Zwaarden, glansend gepolijst flirten hoog en kruisten elkaar.

The field of blood was won and lost; Aarde, van bloed doordrengt, was nu eens winst dan weer verlies.

And thro' the twilight's dusky vail Maar toen het daglicht zich overgaf aan het invallend duister

The victor-lelies glimmered pale hadden de leleies gewonnen

From Landen to Neerwinden Van Landen tot Neerwinden.

 

Breast - high were piled the corpes there; Lichamen werden op elkaar gestapeld, schouderhoog

From dark till dawn the heated air en tot de nieuwe dagenraad kwam

(Although no bell was heard tot toll) - ook al werd geen klok geluid -

Was thick with many a passing soul raasde de dood rond in de warme nacht

From Landen tot Neerwinden Van Landen tot Neerwinden.

 

For twelve long months the salin, at rest, Zo, ongezegend, vriend en vijand samen

Lay underneath the earth unblest, lagen de doden in de aarde, twaalf maanden lang

And than the blood from every heart Toen - uit de grond die hen bedekte - bevrijde zich het hartenbloed:

From out the dust began to start een miljoen schitterende bloemen ontloken op het veld,

From Landen tot Neerwinden en iedere bloem : een klaproos, fel bloedrood,

één wonderlijk - scharlaken tuin

For there began from friend and foe

A million scarlet flowers to grow,

And every flower a poppy red,

Until a gorgeous garden spread

From Landen to Neerwinden.